top of page

FAKTA

"NATUREN SKYNDAR INTE, MEN ALLTING ÄGER RUM" (Lao Tzu)

20200417_093944.jpg

Vistelse i naturen

  • Minskar stress

  • Förbättrar kognitiva förmågor

  • Stärker immunförsvaret

  • Ger bättre sömn

  • Ger oss dagsljus och d-vitamin

  • Sänker blodtrycket

Roger Ulrich

Amerikansk forskare som menar att naturens stressåterhämtande effekter på oss beror på att i kontakt med naturen så sker något positivt b.la. med vår sinnesstämning.
Då människan har sitt ursprung i naturen så har vi varit beroende av att samspela med den. De som överlevde var de som bäst kunde anpassa sig till förmågan av att läsa av den. Vi tolkar naturen både medvetet och omedvetet och kan känna igen platser där vi känner oss trygga, kan hitta föda och ta hand om våra barn.

20210105_103550_edited.jpg
20200526_191331.jpg

Attention Restoration Theory

Paret Rachel och Steven Kaplan, professorer i miljöpsykologi skapade denna teori som förklarar hur vår riktade uppmärksamhet (directed attention) tar slut på oss och hur vi istället kan få energi genom spontan uppmärksamhet (soft fascination) samt hur naturen bidrar till denna sorts uppmärksamhet på ett naturligt vis.

Forskning i Japan

Forskare i Japan har sett att aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet ökar med mer än 50% under vistelse i naturen jämfört med när vi är i stadsmiljö vilket betyder att vi slappnar av. 

IMG_20200720_184005.jpg
bottom of page