top of page

HÅLLBAR ÅTERHÄMTNING

STRESSHANTERING I NATURMILJÖ  -  NATURLIG ÅTERHÄMTNING

Stresshantering i naturmiljö, naturlig återhämtning och guidning i sinnesstimulering.

 

Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning. Ser du några varningssignaler gällande stress och ohälsa bland dina medarbetare eller dig själv? Hur reagerar du då? Vill du ligga steget före och agera preventivt? Det låter klokt!

Förebyggande insatser ger positiva effekter och leder till att fler får hjälp innan de behöver vård. Något som vi alla vinner på. Forskning världen över visar tydligt på att vistelse i naturen sänker vår stress. Vistelse i naturen ökar även vår koncentrationsförmåga vilket ger friskare, gladare och effektivare medarbetare - ett bättre arbetsklimat.

Vidare sänker detta kostnader för sjukfrånvaro. Låt er investera i era medarbetare för hållbart företagande och ett friskare samhälle!

Få ökad kunskap kring vad stress gör med oss, hur vi ska hantera den och hur vi kan nå hållbara vanor för en hälsosam vardag.

 

I kursen, som innefattar 8 träffar, får ni både praktisk och teoretisk kunskap med er kring bland annat naturens hälsofrämjande effekter och på vilket sätt naturen kan hjälpa er till återhämtning. 

Kroppen har fantastiska förmågor till läkning så länge vi ger den återhämtning. Genom att aktivera våra olika sinnen blir vi mer närvarande i nuet. Naturen hjälper oss att varva ner och vår stressnivå sänks på ett naturligt sätt.

 

Vi behöver på nytt lära oss att stanna upp och bara vara. Genom guidade övningar så kommer du att känna naturens kraft samt få verktyg att använda för en hållbar, meningsfull och hälsosam vardag. 

Vid stressrelaterad ohälsa rekommenderas regelbundna träffar under några veckors tid. Det är det mest effektiva sättet när man arbetar kring hållbar återhämtning. 

Hör gärna av er om ni har behov av förebyggande insatser så berättar jag mer!

bottom of page