top of page

LIVSCOACHING OCH KARRIÄRSCOACHING

DET ÄR I MÖTET MED ANDRA MÄNNISKOR SOM VI BLIR TILL, VÄXER OCH UTVECKLAS

HUR PÅVERKAS DU I ETT MÖTE MED NÅGON SOM VERKLIGEN ÄR GENUINT INTRESSERAD AV JUST DIG?

 

VAD ÄR COACHING?

Genom att låta sig coachas öppnas nya vägar upp för personlig utveckling eller utveckling karriärmässigt.
Fler och fler anlitar idag en coach som kan spela en avgörande roll i att leda klienten framåt, utvecklas och öka förmågan till att hantera förändringar och skapa ny mening. En coaching session följer en tydlig process och har en framåtanda, det är ett resultatinriktat sätt att kommunicera på, att sätta upp tydliga mål är en viktig del av processen. Mål som för dig som klient skapar mening, är i riktning med dina drivkrafter och värderingar.

Coaching används som ett begrepp inom många olika områden, gemensamt är tanken om varje individs egen förmåga till förändring. Processen frigör och utvecklar människors potential. Till skillnad från andra former av samtal såsom terapi, vägledning eller rådgivning utgår coaching från här och nu och har sedan som mål att ta klienten framåt.

ATT ANVÄNDA SIG AV COACHING.

 

Coaching kan användas i många olika sammanhang och inom många olika områden. Coachen behöver inte vara expert på just ditt område för att ta dig framåt.

Har du någon gång upplevt dig vara i någon av följande situation?


- Du vill ta dig vidare från en situation eller ta dig mot någonting.
- Du har kört fast.
- Du vet inte vart du är på väg?


Det här är här coachingen kommer in i bilden och kan på ett utvecklande vis ta dig vidare.

"Att bli coachad av dig har lett till att mitt företagande känns mer levande än någonsin tidigare.

Efter varje samtal har jag haft inspiration till att sätta igång och jobba mot mina delmål.

Du hade en tydlig struktur med uttänkta frågor i dina coachsamtal vilket gjorde att jag leddes i rätt riktning och hittade den röda tråden jag sökte efter. Jag kan varmt rekommendera er att ta hjälp av Vanessa som coach, det ger resultat."

"Jag har vid fyra tillfällen fått coachning av Vanessa. Hon är varm, lyhörd och visar ett stort engagemang för mig som klient. Samtidigt är hon professionell, kunnig inom området och kreativ i sin coachning. Jag rekommenderar starkt att anlita Vanessa om du vill ha hjälp med att nå nya mål i livet."

ATT BLI COACHAD ÄR FÖR KLIENTEN EN AKTIV OCH IBLAND KRÄVANDE PROCESS, DET ÄR AV VIKT ATT KLIENTEN ÄR BEREDD PÅ ATT UTFORSKA OCH UTMANA SIG SJÄLV.

 

En del av coaching är att du som klient får arbeta mot ditt mål, ta ansvar och utvärdera. Coaching är också ett sätt att förhålla sig till livet, att skapa förutsättningar för att klara skiftningar och att bli medveten om hur man agerar i olika situationer.


Coaching handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva och att stärka sitt görande. Det är skillnad på att vara en rådgivare, expert eller terapeut och att vara coach. Coachen kan genom att lyssna, ställa kraftfulla frågor och ta processen framåt hjälpa klienten att ta fram det som är viktigt för förändringen. Coachen finns där för att hjälpa klienten att hålla fokus mot det uppsatta målet genom att lyfta fram och utveckla det starka, friska och positiva.

SAMTALET.

 

Du som klient väljer vad samtalet ska handla om. Jag som coach är specialist på utvecklingsprocessen för att på bästa sätt hjälpa dig att medvetengöra, frigöra och utveckla din inre potential. Att få dig att utvecklas. Min största uppgift är att göra dig framgångsrik i din egen utvecklingsprocess, genom att stötta dig på vägen och ställa frågor som får dig att hitta svaren. Kunskap och ökad medvetenhet är viktiga faktorer för utveckling. 

I ett coachande samtal är det coachen som är ansvarig för processen och tillhandahåller olika verktyg för att på bästa sätt öppna upp för nya perspektiv hos klienten, dessa anpassas efter klienten och efter det valda ämnet. Coachens genuina intresse för klienten och klientens erfarenheter genomsyrar samtalet. Klienten får vara huvudperson i sin egen verklighet. Genom kraftfulla frågor öppnar coachen upp för ökad medvetenhet hos klienten, frågorna är ibland känsliga men syftet är gott och har som tanke att få klienten att vakna upp och få andra synvinklar på upplevda eller kommande situationer.

UPPLÄGG.

Jag coachar både genom fysiska möten, digitala samtal och via samtal per telefon. Du kan välja att boka in ett enstaka samtal eller ett paket med flera samtal. Du gör vad som känns bäst för dig. Under det första samtalet som är något längre går vi igenom coachingöverenskommelsen som du på förhand fått skickad till dig. Där förklarar jag våra olika ansvarsområden för att vi på bästa sätt ska skapa förutsättningar till möten som för dig känns trygga och meningsfulla.


Jag möter dig i samtalet med nyfikenhet, närvaro, engagemang och lyssnar aktivt på det du har att säga utan att döma. Coachingens fokus är din utveckling och mitt mål som coach är att göra dig framgångsrik i din egen process.


Coachingen blir en plats för gemensamt sökande, ett samtal där båda parter har givna roller. Du som klient är expert på din egen verklighet medans jag som coach är expert på processen. 

Jag är Diplomerad Coach från Novus Coachutbildning med examen från 2021. Novus Coachutbildning är godkänd och kvalitetssäkrad av ICF (International Coaching Federation) - detta garanterar att det är en utbildning med hög och internationell standard.

bottom of page