top of page

LEGITIMERAD ARBETSTERAPEUT

KONSULT  -  REDO CERTIFIERAD  -  ARBETSFÖRMÅGEBEDÖMNINGAR

Leg. Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut har jag kunskap inom en rad olika områden. Jag arbetar genom aktivitet och hjälper människor att skapa en för dem meningsfull och hållbar vardag med hjälp av tips, strategier, anpassningar samt

förskrivning av hjälpmedel.

Alla är vi unika och med olika mål. Jag lyssnar på vad just du önskar och så arbetar vi därifrån tillsammans.  

Som leg. Arbetsterapeut tar jag konsultuppdrag i olika omfattning.

 

Jag är certifierad ReDO®-användare. ReDO®-metoden riktar sig till människor som har behov av att varaktigt förändra sin vardag. ReDO®-metoden syftar till att de personer som erhåller behandlingen ska återfå vardagshälsa. Genom programmet påbörjas en process för omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen mot en mer hälsosam balans.

Jag har även under flera år arbetat med arbetsförmågebedömningar i team och individuellt mot både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om min arbetslivserfarenhet på min LinkedIn-profil.

bottom of page